DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

Giới Thiệu

 
          
MBTPHARMA-Công ty cổ phần Dược phẩm & Thương mại Mekong Việt Lào
      Được thành lập vào 07/07/2016 với sứ mệnh nghiên cứu, sản xuất và chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng trong và ngoài nước, Mekong Việt Lào từ khi bắt đầu cho đến nay đã hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm đoàn, cá nhân người Lào sang khám chữa bệnh tại Việt Nam với mục tiêu tư vấn, đặt lịch, chi phí khám chữa bệnh như Người Việt.Bên cạnh đó là những chương trình khám chữa bệnh miễn phí và hỗ trợ y tế cho Lào
     
          
         

DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

DƯỢC LIỆU, TRẦM HƯƠNG-SỰ KỲ DIỆU VỚI SỨC KHOẺ, TÂM LINH

Zalo